fbpx

Política de privacitat

  1. INFORMACIÓ DE L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

DARWIN BIOPROSPECTING EXCELLENCE, S.L. és responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals?

Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per dur a terme la tramitació són:

Enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals ha arribat a un acord promocional. En aquest cas, tercers mai tindran accés a dades de caràcter personal.

Realitzar estudis de mercat i anàlisi estadística.

Tramitar comandes, sol·licituds, respondre a consultes o qualsevol tipus de sol·licitud que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol dels formularis de contacte que es posarn a disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.

Envia la newsletter online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per què podem processar les seves dades personals?

Com que el tractament és legitimat per l’article 6 de l’RGPD de la manera següent:

Amb el consentiment de l’USUARI: remissió de comunicacions comercials i newsletter.

Per l’interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisi estadística, etc. i tramitar comandes, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més del necessari per mantenir la finalitat del tractament o hi ha requisits legals que dictin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari fer-ho, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir l’anonymització de les dades o la destrucció total de les dades.

A qui facilitem les seves dades personals?

No es facilita cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si escau, per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres prestadors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha signat els contractes de confidencialitat i processador requerits per la normativa de privacitat vigent.

Quins són els teus drets?

Els drets que ajuden a l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no compleix la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

DARWIN BIOPROSPECCIONANT EXCEL·LÈNCIA, S.L.. CARRER GAT AGUSTÍN ESCARDINO, 9 ED 3 , 2N PTA

238 – 46980 PATERNA (València). Adreça electrònica: info@darwinbioprospecting.com

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O OPCIONAL DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la comprovació de les caselles corresponents i introduint dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i lliurement i inequívocament que les seves dades siguin necessàries per a això, pel prestador, sent voluntària la inclusió de dades en la resta de camps. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es proporcionen totes les dades, no

garanteix que la informació i els serveis prestats s’adaptin plenament a les seves necessitats.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el RESPONSABLE compleix amb totes les disposicions de la normativa GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pel qual es tracten de manera lícita, justa i transparent en relació amb l’interessat i els següents , pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre garanties de privacitat, pot posar-se en contacte amb el RESPONSABLE a través de DARWIN BIOPROSPECTING EXCELLENCE, S.L.. CARRER GAT AGUSTÍN ESCARDINO, 9 ED 3 , 2N PTA 238 –

46980 PATERNA (València). Adreça electrònica: info@darwinbioprospecting.com

%d bloggers like this: